top of page

Накладення арешту на майно, як вид забезпечення позову про поділ майна подружжя


Під час судового процесу відповідачі нерідко намагаються відчужити майно, яке є предметом спору, внаслідок чого судовий захист прав та інтересів позивача може бути неефективним, а виконання судового рішення неможливим.


Для запобігання цьому законодавець передбачив інститут забезпечення позову, який передбачає можливість, зокрема:

  • накладення арешту на майно або грошові кошти;

  • накладення арешту на активи;

  • заборона вчиняти певні дії;

  • заборона іншим особам вчиняти дії щодо предмета спору, тощо.


При цьому, при розгляді питання забезпечення позову опонент, як правило посилається на те, що повинно бути доведено спроба здійснити таке відчуження.

Верховний Суд розглядаючи касаційну скаргу на ухвалу про забезпечення позову ухвалив судове рішення від 12 лютого 2020 року у справі № 381/4019/18, в якому зазначив, що метою забезпечення позову є вжиття судом, у провадженні якого знаходиться справа, заходів щодо охорони матеріально-правових інтересів заявника від можливих недобросовісних дій із боку відповідача з тим, щоб забезпечити позивачу реальне та ефективне виконання судового рішення, якщо воно буде прийняте на користь позивача, в тому числі задля попередження потенційних труднощів у подальшому виконанні такого рішення.


Розглядаючи заяву про забезпечення позову, суд (суддя) має з урахуванням доказів, наданих позивачем на підтвердження своїх вимог, пересвідчитися, зокрема, в тому, що між сторонами дійсно виник спір та існує реальна загроза невиконання чи утруднення виконання можливого рішення суду про задоволення позову; з`ясувати обсяг позовних вимог, дані про особу відповідача, а також відповідність виду забезпечення позову, який просить застосувати особа, котра звернулася з такою заявою, позовним вимогам.


Верховний Суд визнав застосування заходів забезпечення позову про поділ спільного майна подружжя шляхом накладення арешту на майно є адекватним та ефективним способом забезпечення позову та залишив в силі рішення попередніх інстанцій, які задовольнили клопотання про забезпечення позову і визначили, що відсутність доказів на підтвердження наміру сторони відчужити спірне майно, а також відсутність законної можливості на таке відчуження без згоди особи, не є підставою для відмови у забезпеченні позову.


З постановою Верховного Суду можна ознайомитись за посиланням: https://bit.ly/36XRpaD

Commentaires


bottom of page