top of page

Очевидна недопустимість доказів в кримінальному провадженні


Аналіз положень КПК України щодо підстав визнання доказів очевидно недопустимими та припинення їх дослідження.


Статтею 89 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України) визначено, що за загальним правилом питання допустимості доказів суд вирішує під час оцінки доказів в нарадчій кімнаті під час ухвалення судового рішення.


Прочитати статтю можна на порталі liga.net

bottom of page