top of page

Правові аспекти укладання франчайзингу в Україні


Франчайзинг набув своєї популярності оскільки дає можливість отримати доступ до вже існуючої, успішної бізнес-моделі і, відповідно, з мінімальними ризиками побудувати ефективний бізнес.


Франчайзинг - це форма співпраці між суб'єктами підприємницької діяльності (компаніями та/або фізичними особами) в рамках якої одна сторона (франчайзер), що володіє успішним бізнесом, який включає в себе бізнес модель, торгову марку, комерційні таємниці, репутацію та інші нематеріальні активи, надає право іншій стороні (франчайзі) за плату (роялті) користуватися цією системою на певних умовах.


В українському цивільному законодавстві зазначені правовідносини врегульовані шляхом можливості укладення договору «комерційної концесії».


Предметом цього договору виступає право на використання об'єктів права інтелектуальної власності (торговельних марок, промислових зразків, винаходів, творів, комерційних таємниць тощо), комерційного досвіду та ділової репутації.


Договір обов’язково укладається у письмовій формі, а наслідком недодерження цієї форми є нікчемність такого договору.


При укладенні договору варто звернути увагу на форму оплати, чи передбачає договір винятковість переданих користувачу прав та на яку територію вони поширюються, які дії користувач зобов'язаний погоджувати з правоволодільцем, які обмеження існують у користувача стосовно можливої роботи з конкурентами правоволодільця, наявність та умови субфранчайзінгу.


При визначені зобов’язань правоволодільця (франчайзера) важливо прописати обов’язок надавати користувачеві (франчайзі) різні консультації, тренінги, послуги, а також технологічної та іншої документації для здійснення діяльності належним чином. Відсутність перелічених обов'язків за наявності тільки торгової марки та інших об'єктів може неефективно реалізувати запозичену модель бізнесу.


Кожна ситуація щодо укладення договору комерційної концесії (франчайзингу) потребує детального вивчення та індивідуального підходу.


У разі необхідності Ви можете звернутись до нашого Адвокатського бюро за правовою консультацією, аналізом чи розробкою договору комерційної концесії.

Comments


bottom of page