СТРОК ЗВЕРНЕННЯ ДО ЄСПЛ ЗМІНЕНО

02.08.2021 12:08

У зв’язку з набранням чинності 15-протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод змінено строк подачі скарги до Європейського суду з прав людини.

З 1 лютого 2022 року такий строк становитиме 4 місяці замість 6-ти місяців.

Остаточне рішення національного суду, постановлене до 31 січня 2022 року, ще можна буде оскаржити протягом шести місяців.

З текстом протоколу можна ознайомитись за посиланням https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_001-13#Text